ØKONOMI

ØKONOMI - HVAD KOSTER DET AT GÅ PÅ EFTERSKOLE?

FOR SKOLEÅRET 2024/2025 ER GRUNDPRISEN KR. 3.050,- PR. UGE. Det betyder ikke, at I selv skal betale dette beløb. Alle efterskoleelever er sikret en statsstøtte til skolepenge, der afhænger af forældreindkomsten to år før skolestart. For skoleåret 2024/25 er det således indkomstgrundlaget for 2022, der ligger til grund for statens beregning.

Klejtrup Musikefterskole pris – Beregn pris på efterskole

Den del, som forældrene selv skal betale, bliver opkrævet i 10 lige store rater.
I kan selv beregne tilskuddet fra staten og dermed jeres pris og egenbetaling for et efterskoleophold her på KME på Efterskoleforeningens hjemmeside:

BEREGN PRIS

Ud over skolepengene opkræves ved indmeldelse et gebyr på 500 kr. Desuden betales i begyndelsen af september, året før skolestart, et opstartsgebyr på 2000 kr. Hverken indmeldelsesgebyr eller opstartsgebyr tilbagebetales ved frafald. Husk at booke tid til at besøge skolen inden deadline for betaling.
Ved eventuel afbrydelse af påbegyndt ophold forpligter elevens familie sig til at betale et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000. 
Udlandsturen er en del af prisen. Dog vil der være udgifter til lommepenge. 
Hvis du ønsker soloundervisning, betales hertil udover skolepengene. Pt. er prisen kr. 2.100,- pr. halvår (2023) (10 lek.).

Lokal efterskolestøtte

Det er desuden muligt at søge om lokal efterskolestøtte på alle efterskoler. Der kan være forskellige kriterier fra skole til skole for, hvordan de udmøntes. Klejtrup Musikefterskole har en ramme på ca. 100.000 kr. som udmøntes i dele
a´ 5000 kr., 10.000 kr. 15.000 kr eller 20.000 kr. efter følgende kriterier:

  • Familier med absolut lav indkomst
  • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, fængsel eller lignende)
  • Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret
  • Familier, der er kommet i klemme pga. elevstøttereglerne (fx forældre med nye samlevere, der ikke bidrager til betalingen)

Hvis opholdet betales af en kommune, kan der ikke søges om individuel støtte 

Valg af efterskole er en stor beslutning

Udover pris for et år på efterskole handler det også om at mærke efter, stille spørgsmål og besøge skolen. KME er en efterskole, der tager musikken alvorligt – både i faglige, sociale og kreative sammenhænge. Vi arbejder målrettet med at etablere en god og dialogbaseret skole/hjemmesamarbejde til gavn for både elevernes trivsel, udvikling og uddannelse.

OM EFTERSKOLELIVET

BESØG OS