ØKONOMI

ØKONOMI

FOR SKOLEÅRET 2021/2022 ER PRISEN KR. 2.725,- PR. UGE.
Det betyder ikke nødvendigvis, at samtlige elever skal betale dette beløb. Alle efterskoleelever er sikret en statsstøtte, der afhænger af forældreindkomsten to år før skolestart. For skoleåret 2021/22 er det således indkomstgrundlaget for 2019, der ligger til grund for statens beregning.

Den del, som forældrene selv skal betale, bliver opkrævet i 10 lige store rater.
I kan selv beregne statsstøtten på Efterskoleforeningens hjemmeside:
BEREGN 

Ud over skolepengene opkræves ved indmeldelse et gebyr på 500 kr. Desuden betales i august, året før skolestart, et opstartsgebyr på 2000 kr. Hverken indmeldelsesgebyr eller opstartsgebyr tilbagebetales ved frafald.

Ved eventuel afbrydelse af påbegyndt ophold forpligter elevens familie sig til at betale et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000,- .

Udlandsturen er en del af prisen. Dog vil der være udgifter til lommepenge.

Hvis du ønsker soloundervisning, betales hertil udover skolepengene. Pt. er prisen kr. 2.100,- pr. halvår (10 lektioner).