Dit skema

SÅDAN SER ET SKOLESKEMA UD PÅ KME

Har du også tænkt over, hvordan et efterskoleskema ser ud? Efterskolelivet er i gang 24/7 - noget af tiden er skemalagt - resten er op til dig at fylde indhold i. På Klejtrup Musikefterskole sørger vi for en kombination af det boglige, aktive fag og fritidsinteresser.

Skoleskema på efterskole – ugeplan

Ugeskemaet giver dig indblik i hverdagen på efterskolen. Dagen starter typisk ud med morgenmad fra 7.30-8.00. Herefter starter undervisning med enten obligatoriske fag, fælles musikfag eller musik valgfag. 

Middagsmad indtages fra 12.05-13.00 efterfulgt af de forskellige fag. Kl. 18.00-18.25 er der aftensmad efterfulgt af en stilletime. 

Til aften er der mulighed for aftenaktiviteter eller fritid fra 19.30-21.45. Inden vi går til ro og i seng kl. 22.15 er der rengøring, så vi kan stå op og være klar til en ny frisk dag.

UGESKEMA EKSEMPEL


Årsplan KME - månedsoversigt

I eksemplet på en årsplan kan du få en idé om efterskolelivet i løbet af et helt år. Her er arrangementer i løbet af hver måned og kan f.eks. bestå af teaterdag for elever, obligatorisk weekend, forældreforestilling, elevfest, julekoncert, galla for elever, udlandstur og meget mere. Ligeledes er der også lagt diverse prøver og eksamener ind. 

ÅRSPLAN EKSEMPEL

Når du starter på Klejtrup Musikefterskole vil du få adgang til vores intranet VIGGO - her kan du altid følge med i dit skema og de forskellige ændringer, der måtte være. I en lang række uger af skoleåret bryder vi det faste skema op og laver fælles projekter: Introforløb, teateruger, fordybelsesuger, rejse, turne, prøveperioder osv.

OM EFTERSKOLELIVET