To elever laver lektier sammen på Klejtrup Musikefterskole

DET BOGLIGE

KLAR TIL FREMTIDEN

 

På Klejtrup Musikefterskole lægger vi også stor vægt på de boglige fag. Vi forventer, at du suger til dig og udvikler dig på det boglige område i løbet af det år, du er hos os. Vi ved at I kommer med mange forskellige forudsætninger for at spille musik, og med ligeså mange erfaringer og oplevelser i forhold til den boglige undervisning fra jeres tidligere skole.

TAG HÅND OM JERES FÆLLES LÆRING

Du skal ruste jer til en fremtid, som uddannelses- og karrieremæssigt vil stille store krav til dig. Uanset hvilken retning du vælger i livet. Alt dette kræver naturligvis, at du gør dig umage i de boglige timer, afleverer dine opgaver til tiden og husker dit eget ansvar for, at klasselokalet bliver et godt, udfordrende og trygt sted at lære for alle i klassen uanset fagligt niveau.

Elever fra Klejtrup Musikefterskole sider udenfor og studerer
Samling af elever på Klejtrup Musikefterskole til fælles forelæsning

LÆRERNE HJÆLPER DIG PÅ VEJ

Vi står selvfølgelig klar med et engageret team af lærere, der brænder for at gøre det spændende og relevant at tilegne sig viden og forståelse. Vi glæder os meget til at se, hvad du kommer med.

På KME har vi undervisning på 9. eller 10. klassetrin. I 9. klasse slutter du af med folkeskolens afgangsprøve. I 10.klasse kan vælge mellem vores almindelige 10. klasse, som munder ud i folkeskolens 10. klasses prøve - eller vores prøvefri projektklasse, 10.Å. 
Læs meget mere under de forskellige klasser.