bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Skolens bestyrelse består af syv medlemmer fra skolekredsen. Det er bestyrelsen, der ansætter skolens forstander og viceforstander. Udover skolekredsens medlemmer deltager skolens ledelse samt en medarbejderrepræsentant ved bestyrelsesmøderne.

I samarbejde med ledelsen godkender bestyrelsen budgetter og regnskab og har det overordnede ansvar for skolens økonomi. Hvis du er medlem af bestyrelsen, har du endvidere mulighed for en løbende indsigt i skolens daglige liv og kan via dine input og gode ideer være med til at præge skolens overordnede retning.

Der er valg til bestyrelsen en gang om året.

SKOLENS BESTYRELSE

Bestyrelsesformand

Øvrige medlemmer

  • Næstformand: Jørgen Trolle, Aarhus
  • Lene Bjarke Skov, Aarhus
  • Birgit Agner Petersen, Lindum
  • Anja Bonne Andersen, Klejtrup
  • Bjørg Lindvang, Skanderborg
  • Inger Aarup, Skødstrup

Suppleanter

  • Kira Winther, Ry
  • Trine Fomsgaard Schaltz