Elever fra projektklassen sidder i sofa

10.Å

10. HVAD FOR NOGET?

Kunne du tænke dig et år med spændende projekter på tværs af boglige og kreative fag? Er du klar til nye faglige og studietekniske udfordringer, som peger fremad, opad, udad? Så undersøg lige om KME’s prøvefri projektklasse, 10. Å kunne være noget for dig.

En skoleform der peger fremad

Du har styr på færdighederne i de almene boglige fag og er på dette punkt klar til at starte på din videre ungdomsuddannelse. Du kunne godt tænke dig at bruge dit 11.skoleår på at fokusere på nye sider af dine boglige færdigheder. Få tid til at gå i dybden med nogle spændende projektidéer. Idéer, som måske bliver starten på dit kommende arbejdsliv?

10. Å henvender sig til elever, som har lyst til at arbejde selvstændigt, målrettet og seriøst. Vi videreudvikler bl.a. dine kompetencer i forhold til formidling, studieteknik og projektstyring. Hvordan arbejder man godt sammen i et team, hvordan styrer man et projekt fra A til Å, hvordan arbejder man metodisk med et område og hvordan kan man koble teori og kreativitet? 

Tre elever i gang med en fremlaeggelse i undervisningen
To elever i gang med at studere i sofaer

I 10. Å kan du forvente følgende:

  • Tværfaglig undervisning - fire store projekter i løbet af året. Til det afsluttende projekt er der censur udefra.
  • I en periode af året er der værkstedsuger med fokus på de fag-faglige færdigheder i fagene dansk, matematik og engelsk. Sidst på året tilbydes "genopfriskningskursus" i tysk og fysik/kemi.
  • Undervisning i studieteknik, projektstyring, teamsamarbejde, metodebevidsthed
  • Skriftlige arbejdsformer du vil møde på STX: rapporter og synopser.
  • ​Kreative projekter med inddragelse af musik og drama koblet med et teoretisk fundament.
  • Ingen karakterer, men i stedet fokus på løbende evalueringer og feedback 
  • Du bliver optaget på en ungdomsuddannelse med dine karakterer fra 9.klasse. Du bliver fortsat vurderet i forhold til uddannelsesparathed.

Vil du vide mere om 10. Å så læs her i vores indholdsplan
Eller kontakt Camilla Mørk for yderligere spørgsmål