skolekreds

SKOLEKREDSEN - støt op om Klejtrup Musikefterskole 

Skolens øverste ledelse er skolebestyrelsen, og den vælges af skolekredsen. Derfor kan du få medindflydelse på skolen ved at blive medlem af skolekredsen. Men ikke mindre vigtigt: Du kan ved dit medlemskab være med til at styrke og udbygge skolens tilknytning til lokalsamfundet og til forældrekredsen af både tidligere, nuværende og kommende forældre.

KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE ER OPSTÅET PÅ LOKALT INITIATIV OG ENGAGEMENT

Vi forsøger at styrke dette samarbejde mellem skole og lokalsamfund i Klejtrup ved f.eks. at afholde koncerter og foredrag, hvor dørene er åbne for alle, ligesom skolens elever underholder ved forskellige arrangementer i byen med skolens kor