Klejtrup Musikefterskole
Klejtrup Musikefterskole

 

Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads på KME. Vi optager elever 3 år frem.

TILMELD DIG HER  

Se også dine muligheder for at besøge skolen  herunder:

INFODAGE PÅ KME

MUSIKCAMP/EFTERÅR 2020

EFTERSKOLERNES AFTEN 2021

MUSIKCAMP/SOMMER 2021

 

det gode fællesskab kræver noget af dig

Vi mener ikke, at det er nødvendigt at have en masse regler. Det vigtigste er at være en god kammerat og at være ordentlige mod hinanden.

Alligevel er der et par vigtige forudsætninger for samværet på efterskolen som du sikkert også synes er selvfølgeligheder:

  • at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet
  • at du møder dine kammerater og de ansatte med åbenhed og respekt
  • at du respekterer dagsrytmen og natteroen

Derudover er det vigtigt, at du er indforstået med følgende:

  • at du ikke må indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold.
  • at det ikke er tilladt at have seksuelt samkvem på skolen.
  • at du ikke må ryge de dage du er på skolen

Forbuddet mod hash og euforiserende stoffer gælder hele det år, du går på skolen – også i weekender og ferier.

Det er vores grundholdning, at problemer og eventuelle uoverensstemmelser bedst løses igennem samtale og dialog, og at de fleste uoverensstemmelser kan løses internt på skolen. I visse tilfælde kan det selvfølgelig blive nødvendigt at inddrage hjemmet.

Vi skal gøre opmærksom på, at overtrædelse af skolens regler i enkelte tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen.

facebook youtube youtube youtube
© 2020 Klejtrup Musikefterskole
Webdesign by BUCHS