Husorden

VI SKAL ALLE FØLE OS HJEMME HER


Det gode, trygge fællesskab afhænger også af dig. Du er nødt til at være en god, gammeldags kammerat. Vi mener grundlæggende ikke, at det er nødvendigt med en masse regler ud over dette.
Alligevel er her et par vigtige forudsætninger for samværet på efterskolen. Ting, som du sikkert også opfatter som selvfølgeligheder:

  • Du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet
  • Du møder dine kammerater og de ansatte med åbenhed og respekt
  • Du respekterer dagsrytmen og natteroen

Derudover er det vigtigt, at du er indforstået med følgende:

  • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold
  • Det er ikke tilladt at have seksuelt samkvem på skolen
  • Du må ikke ryge eller indtage andre nikotinprodukter.

Forbuddet mod hash og euforiserende stoffer gælder hele det år, du går på skolen – også i weekender og ferier. 

Det er vores grundholdning, at problemer og uenigheder bedst løses igennem samtale og dialog, og at de fleste uoverensstemmelser kan løses internt på skolen. I visse tilfælde kan det selvfølgelig blive nødvendigt at inddrage hjemmet.
Vær opmærksom på, at overtrædelse af skolens regler i enkelte tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen.