Billede fra en koncert på Klejtrup Musikefterskole

om skolen

Baggrund og værdigrundlag

På toppen af Musikbakken med udsigt over Klejtrup sø ligger Danmarks største musikefterskole.
KME blev startet i 1997 af en gruppe lokale ildsjæle og bygger på de grundtvigske skoletraditioner. Vi optager hvert år 120 elever og har en ligelig fordeling af drenge og piger.

skolens værdigrundlag

Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning.
Klejtrup Musikefterskole er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt – både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker.
Klejtrup Musikefterskole skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser.

Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse.

Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen.

På den måde tror vi, at eleverne bliver bedst muligt rustet til deres fremtidige tilværelse.

TILMELDING 2021-2022

Se frem til et skoleår fyldt med læring, oplevelser og fællesskab.
Tilmeld dig et skoleår med musikken i midten.

TILMELD