Billede fra en koncert på Klejtrup Musikefterskole

Om skolen

KREATIV EFTERSKOLE I JYLLAND

På toppen af Musikbakken med udsigt over Klejtrup sø ligger Danmarks største musikefterskole. Vi er en af de kreative efterskoler i Jylland, som arbejder med musikken i centrum. 

KME blev startet i 1997 af en gruppe lokale ildsjæle og bygger på de grundtvigske skoletraditioner. Fra skoleåret 22/23 optages hvert år 134 elever og der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger.

Værdigrundlag 


KME bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning. 
KME er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt – både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker. 
KME skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser. 
Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse.
Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen.
På den måde tror vi, eleverne bliver bedst muligt rustede til deres fremtidige tilværelse.

TILMELDING 2024-2025

Se frem til et skoleår fyldt med læring, oplevelser og fællesskab.
Tilmeld dig et skoleår med musikken i midten, og oplev hvordan musik kan give mulighed for en helt særlig kreativitet.

TILMELD DIG

MELD DIG TIL HER OG FÅ DET BEDSTE ÅR!

Du tilmelder dig Klejtrup Musikefterskole ved at udfylde nedenstående formular og indbetale indmeldelsesgebyret på 500 kr. på nedenstående konto.
Du er først tilmeldt når gebyret er betalt og man modtager en bekræftelse pr. mail. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en plads til det ønskede år kommer du på vores venteliste. Hvis vi ikke inden skolestart kan tilbyde dig en plads vil du få refunderet de 500 kr.

Tilmeldingsgebyret indsættes på skolens konto
Reg.nr. 9070
Kontonr. 3395620583 (husk at påføre hele elevens navn)
Eller til skolens mobile pay 35351 (HUSK AT SKRIVE ELEVENS NAVN I NOTEN)

Husk også at læse vores vilkår for tilmelding.