Billede fra en koncert på Klejtrup Musikefterskole

Om skolen

KREATIV EFTERSKOLE I JYLLAND

På toppen af Musikbakken med udsigt over Klejtrup sø ligger Danmarks største musikefterskole. Vi er en af de kreative efterskoler i Jylland, som arbejder med musikken i centrum. 

KME blev startet i 1997 af en gruppe lokale ildsjæle og bygger på de grundtvigske skoletraditioner. Fra skoleåret 22/23 optages hvert år 134 elever og der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger.

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG – VI ARBEJDER MED MUSIKKEN I CENTRUM

Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning.

Klejtrup Musikefterskole er en helt særlig efterskole, der tager udgangspunkt i at spille musik. Vi tager musikken alvorligt – både i faglige sammenhænge, socialt og som en kreativ proces. Vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld. Det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker.

Læs mere om Musikken på KME.

Klejtrup Musikefterskole skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden. Her tilgodeses elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser, så dit niveau udnyttes bedst mulig, og så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser.

Fra skolens side arbejdes der hvert år målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. 
Læs mere om det Boglige på KME.

Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen.

På den måde tror vi, at eleverne bliver bedst muligt rustet til deres fremtidige tilværelse.

TILMELDING 2022-2023

Se frem til et skoleår fyldt med læring, oplevelser og fællesskab.
Tilmeld dig et skoleår med musikken i midten, og oplev hvordan musik kan give mulighed for en helt særlig kreativitet.

TILMELD DIG