Elever studerer sammen paa computer

10. klasse

FP10

I vores almindelige 10. klasse vil du opleve arbejdsformer, som du kender fra folkeskolen. Alligevel er der mange af vores elever, der opfatter det som en helt ny måde at gå i skole på - på grund af det særlige miljø, som er på en efterskole.
På KME underviser vi skolens almindelige 10. klasser sammen med 9. klasse-eleverne. Det er nemlig vores erfaring, at det giver et stærkt og konstruktivt studiemiljø for alle parter. Derudover giver det flere muligheder for differentierede undervisningsforløb.
I løbet af året arbejder vi i perioder med specifikke områder inden for det særlige 10. klasse-pensum. Vi har også indlagte fagdage og faguger i de 3 hovedfag dansk, matematik og engelsk. Ca. 2/3 af eleverne i de almindelige klasser er 10. klasses elever. 

Den almindelige 10. klasse på KME leder hen mod folkeskolens udvidede afgangsprøve - FP10. De obligatoriske fag er:
Dansk 
Engelsk
Matematik 
Idræt 
Herudover har du mulighed for at vælge tysk og fysik. Du skal overveje vores almindelige 10. klasse, hvis et eller flere af nedenstående udsagn taler til dig

  • Du har lyst til at gå dybere ned i de klassiske discipliner i de tre kernefag 
  • ​Du ønsker muligheden for at kunne vælge tysk og/eller fysik. 
  • Du har brug for at forbedre dine karakterer ift. dit videre uddannelsesforløb. 
  • ​Du synes, at det er rart med et forholdsvis struktureret skema
  • Du ønsker muligheden for at komme i brobygning
  • ​Du ønsker at tage folkeskolens 10. klasses prøve.
To efterskoleelever har faglig samtale udendoers
Elever der samarbejder i undervisning