Klejtrup Musikefterskole
Klejtrup Musikefterskole

 

Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads på KME. Vi optager elever 3 år frem.

TILMELD DIG HER  

Se også dine muligheder for at besøge skolen  herunder:

INFODAGE PÅ KME

EFTERSKOLERNES AFTEN 2020

EFTERSKOLERNES DAG 2020 

folkeskolens afgangsprøve

Elever i 9. klasse har en lang række obligatoriske fag, der alle leder hen mod folkeskolens afgangsprøve.

De obligatoriske fag er:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Fysik
  • Idræt
  • Biologi
  • Geografi
  • Samfundsfag
  • Kulturfag. Kulturfag er en samkøring af fagene historie og kristendom og er fritaget for prøve.
  • Tysk*

Hvis du regner med at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse SKAL du have to fremmedsprog. Kontakt vores studievejleder for nærmere information, hvis du overvejer at fravælge tysk.

På KME samlæses de almindelige 10. klasser med skolens 9.klasses elever – Det er vores erfaring, at det giver et godt og konstruktivt studiemiljø for alle parter, og derudover giver det flere muligheder for differentierede undervisningsforløb.

I 2017/18 var ca. 1/3 af eleverne i de almindelige klasser 9. klasses elever.

facebook youtube youtube youtube
© 2019 Klejtrup Musikefterskole
Webdesign by BUCHS