To elever i sofa paa efterskolen

9. klasse

TAG 9. KLASSE PÅ EFTERSKOLE

På Klejtrup Musikefterskole (KME) underviser vi skolens 9. klasse-elever sammen med de almindelige 10. klasser. Det er vores erfaring, at det giver et stærkt og konstruktivt studiemiljø for begge klassetrin. Udover 9. klasses fag tilbyder vi et hav af musikalske fag ved siden af.

Derudover giver det flere muligheder for differentierede undervisningsforløb. Udover den skemalagte undervisning, indeholder efterskoleåret også fagdage og faguger i de 3 hovedfag dansk, matematik og engelsk. Få en smagsprøve på et efterskoleophold med 9. klasses-undervisning.

BESØG OS
Kom forbi og få info, mød elever og stil spørgsmål. Vi glæder os til at se dig!

FOLKESKOLENS AFGANGSEKSAMEN PÅ EFTERSKOLE

Det boglige er karakteriseret af høj faglighed, hvor der er undervisning og eksamener på efterskolen. En fantastisk mulighed for en alternativ skolegang med 9. klasses fag. I 2020/21 var ca. 1/4 af eleverne i de almindelige klasser 9. klasses elever. Vores elever i 9. klasse har en stribe obligatoriske fag, der alle leder hen mod folkeskolens afgangsprøve.

DET BOGLIGE - OBLIGATORISKE FAG

  • Dansk 
  • Matematik
  • Engelsk 
  • Fysik 
  • Idræt
  • Biologi
  • Geografi 
  • Samfundsfag 
  • Kulturfag (en samkøring af fagene historie og kristendom, fritaget for prøve) 
  • Tysk* 

* Hvis du satser på at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse, SKAL du have to fremmedsprog. Kontakt vores studievejleder for nærmere information, hvis du overvejer at fravælge tysk.

Klejtrup Musikefterskole skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser.

LÆS MERE OM SKOLEN 

To efterskoleelever i en samtale
Efterskoleelev i gang med en fremlaeggelse