To elever i sofa paa efterskolen

9. klasse

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

Vores elever i 9. klasse har en stribe obligatoriske fag, der alle leder hen mod folkeskolens afgangsprøve. Det drejer sig om:

  • Dansk 
  • Matematik
  • Engelsk 
  • Fysik 
  • Idræt
  • Biologi
  • Geografi 
  • Samfundsfag 
  • Kulturfag (en samkøring af fagene historie og kristendom, fritaget for prøve) 
  • Tysk* 

* Hvis du satser på at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse, SKAL du have to fremmedsprog. Kontakt vores studievejleder for nærmere information, hvis du overvejer at fravælge tysk.

På KME underviser vi skolens 9. klasse-elever sammen med de almindelige 10. klasser. Det er vores erfaring, at det giver et stærkt og konstruktivt studiemiljø for alle parter. Derudover giver det flere muligheder for differentierede undervisningsforløb.
I 2020/21 var ca. 1/4 af eleverne i de almindelige klasser 9. klasses elever. 

To efterskoleelever i en samtale
Efterskoleelev i gang med en fremlaeggelse