Klejtrup Musikefterskole
Klejtrup Musikefterskole

For skoleåret 2020/2021 er prisen kr. 2.675,- pr. uge.

Det betyder ikke, at hver elev skal betale så meget. Alle efterskoleelever er sikret statsstøtte, der afhænger af forældreindkomsten. Det er indkomsten 2 år før skolestart, der gælder. For skoleåret 2020/21 er det således indkomstgrundlaget for 2018, der ligger til grund for statens beregning.

Den del forældrene selv skal betale, opkræves i 10 lige store rater.

Beregn selv statsstøtten på Efterskoleforeningens hjemmeside:

BEREGN

Ud over skolepengene opkræves ved indmeldelse et gebyr på 500 kr. Desuden betales i august, året før skolestart, et opstartsgebyr på 2000 kr. Hverken indmeldelsesgebyr eller opstartsgebyr tilbagebetales ved frafald.

Ved eventuel afbrydelse af påbegyndt ophold forpligter elevens familie sig til at betale et afbrydelsesgebyr på kr. 2.000,- .

Udenlandsturen er en del af prisen dog vil der være udgifter til lommepenge.

Hvis du ønsker soloundervisning betales hertil udover skolepengene.

Pt. er prisen 1900 kr. pr halvår.  (10 lektioner)

 

facebook youtube youtube youtube
© 2020 Klejtrup Musikefterskole
Webdesign by BUCHS