Klejtrup Musikefterskole
Klejtrup Musikefterskole

 

Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads på KME. Vi optager elever 3 år frem.

TILMELD DIG HER  

Se også dine muligheder for at besøge skolen  herunder:

INFO-DAGE PÅ KME

MUSIKCAMP - SOMMER 2019

EFTERSKOLERNES DAG 2019

EFTERSKOLERNES AFTEN 2020

 

Værdigrundlag og målsætning for Klejtrup Musikefterskole

Klejtrup Musikefterskole 

  • bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning.
  • er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt – både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker.
  • skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser.

Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse.

Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen.

På den måde tror vi, eleverne bliver bedst muligt rustede til deres fremtidige tilværelse.

facebook youtube youtube youtube
© 2019 Klejtrup Musikefterskole
Webdesign by BUCHS